Protetik Diş Tedavisinde Dijital Gülüş Tasarımı

​​​​

 

Günümüzde hastaların estetik ihtiyaçlarının giderek artması, beklentilerin değişmesi ve dijital çağın sunduğu yenilikler ile birlikte dental estetik yaklaşımlar ve tedavi olanakları değişmiştir.

           

Estetik tedavide esas hedef, hastanın yüz estetiği ile uyumlu olan dişleri tasarlamak ve beraberinde gülümsemeyi iyileştirerek hasta memnuniyetini arttırmaktır. Özellikle estetik beklentilerin yüksek olduğu gülüş tasarımı olgularında beklentilerin iyi analiz edilememesi ve hasta-hekim diyalogunun iyi kurulamaması sonucunda estetik kayıplar yaşanmakta, tedavi süresi uzamakta, maliyet artmakta ve hasta memnuniyeti azalmaktadır.

 

Protetik işlemlerde en küçük hataların telafisinin haftalar sürebilmesi, tedavi sürecini zora sokmaktadır. O nedenle doğru hasta seçimi yapılarak beklentiler iyi analiz edilmeli ve mümkünse Dijital Gülüş Tasarımı (DGT) tekniği ile hastanın beklentisi ve önerilen tedavi şekli, dijital ortamda simüle edilerek hem hasta hem de hekimin motivasyonu artırılmalıdır.

 

DGT, hastaların diş şekillerini ve dişeti sınırlarını sanal ortamda tasarlamak hatta planlanan tedavinin bir kopyası üretilerek dijital ortamdaki planlamanın görselleştirilmesi ve estetik bir gülüş kazandırmak için kullanılan bir tekniktir. Hastalar kendi gülüş tasarımları üzerinde tedavi başında söz söyleme, isteklerini daha rahat ifade edebilme ve tedavi sürecine katılma gibi avantajlara da sahip olabilirler. Ayrıca, dijital olarak oluşturulan yeni gülüş tasarımı ile planlanan tedavi görselleştirilmekte ve hastanın onayı alınmaktadır. Hastanın tanı amacıyla edinilen fotoğrafları dijital sisteme entegre edilerek diş, yüz ve estetik oranlardaki ufak değişiklikler analiz edilebilmekte ve doğru estetik algının oluşturulması için dijital ortamda fikirler görülebilir hale getirilmektedir. Dijital cetveller ve referans çizgileri ile fotoğraflar üzerinden tedavi öncesi ve sonrası değişiklikler karşılaştırılabilmektedir.

 

Dijital gülüş tasarımı, görsel iletişimi objektifleştirerek şeffaflığı artırmakta ve daha iyi bir ekip çalışması ve disiplinler arası tedavi planlamasına imkan sağlamaktadır. Laboratuvar teknisyeni, hekim ve hastanın koordinasyonlu çalışması sonucunda sürekli teyit alınarak tedavi sürecine devam edilmekte ve ortaya çıkan işin kalitesi de artmaktadır.

 

Gülüş tasarımı, özel bir yazılım içeren bilgisayar, dijital bir SLR kamera veya mevcut diş hekimliği uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir akıllı telefon ile kolayca gerçekleştirilebilir. Tam bir yüz ve diş analizi ve değişiklikler hastadan alınan fotoğraf kayıtlarına göre yapıldığı için kayıtların doğru alınması ve dökümantasyonu çok büyük önem taşır. Tüm işlemlerin dijitalleştirilebilmesi ve kayıtların doğruluğu için ek olarak dijital ağız içi tarayıcı, 3 boyutlu yazıcı ve bilgisayar destekli üretim cihazı da tedavi planlamasında kullanılabilmektedir.

 

Estetik, fonksiyonel ve yapısal analiz için fotoğrafların yanı sıra video görüntüsünün de elde edilmesi esastır. Dişlerin, diş etlerinin, dudakların ve yüzün dinamik analizi için tebessüm, gülme ve konuşma sırasında ağız ve çevresindeki yapıların hareketini algılamak için video kayıtları alınmalıdır. Videolar en doğru zamanda fotoğraf seçimine imkan sağlayarak en ideal görüntünün yakalanmasına yardımcı olurlar.

 

Hastanın estetik beklentilerini karşılayabilmek, dişleri ve çevre yapıları gerçeğe en yakın şekilde değerlendirmek için fotoğraflamada izlenecek protokoller önem taşır. Kötü fotoğraf, kayıtlar üzerinde hatalı ölçümlere yol açarak teşhis ve tedavi basamaklarını güçleştirebilir.

 

Gülüş tasarımı; komissura çizgileri, dudak çizgisi ve interpupiller çizgi başta olmak üzere yüzdeki referanslar temel alınarak kurulduğundan çekilen fotoğraflar son derece hassas tekniklerle elde edilmeli, postür ve fotoğraf detayları standardize edilmelidir.

 

Her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de dijitalleşme çalışmaları hızlanmakta ve dijital iş akışının tedaviye eklenmesi ile ortaya çıkan ürünün kalitesi ile beraber hasta memnuniyeti de artmaktadır. Hastanın kendi gülüş tasarımına katılması ve gülüş tasarımının özelleştirilmesi, tedavinin daha estetik odaklı, insancıl, duygusal ve kendinden emin bir gülümsemeyle sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Teknolojik olarak yeterli bilgi ve donanıma sahip diş hekimleri hastanın beklentilerini de dahil ederek tüm süreci daha kontrollü bir şekilde yürütebilir, daha estetik ve daha güzel gülüşlerle tedaviyi sonlandırabilirler.

Gülümsemeniz bol olsun...