Aort Anevrizma Hastalıkları ve Cerrahisi Nedir?

​​​

 

​​
Aort damarı kalbimizden çıkan ve vücudumuza kan götüren ana damardır. Aort kalbimizden çıktıktan sonra önce göğüs boşluğunda, sonrasında ise karın boşluğunda seyreden vücudumuzdaki ana damardır. Göğüs boşluğundaki aort çap genişlemelerinin normalin iki katı ve üstü çapa çıkmasına, torakal aort anevrizması denir. Karın boşluğu içerisinde aort damarının genişlemesi ise abdominal aort anevrizması adını alır. Anevrizma tanısı konulan hastanın müdahalesi senelik büyüme çapına, olası ani büyüme ve /veya yırtılma belirtisine göre planlanır.
Sigara içen, 60 yaş üstü, hipertansiyonu olan erkeklerde daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı 50 yaş üstünde her bir milyon nüfus için 25'tir. Ülkemizdeki nüfus yapısı dikkate alındığında yılda yaklaşık 3-4 bin civarında yeni hasta görülme riski mevcuttur. Tanı sıklıkla başka bir sebeple yapılan tetkikler sırasında şans eseri konulmaktadır. Ülkemiz için tespit edilmiş bir kesin bir rakam yoktur ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm nedenleri arasında onuncu sırada yer almaktadır.
Anevrizmanın verebileceği bulgular, oluştukları bölgelere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Karın içerisindeki aort anevrizmalarının, eğer bir tarama yapılmadıysa, ilk bulgusu aort yırtılması şeklinde olabilir. Anevrizmalar sıklıkla önceden belirti vermezler ama bazen bulundukları bölgeye göre belirtiler gösterebilirler. Örneğin, karın içerisinde bele doğru yayılan devamlı ve rahatsız edici bir ağrı veya karın bölgesinde dışarıdan görülebilen bir titreme, hasta elini koyduğunda karnına bir top vuruyormuş gibi bir his olabilir. Göğüs içindeki anevrizmalarda sadece göğüs ağrısı veya sırta doğru vuran göğüs ağrıları görülebildiği gibi, eğer anevrizma sırtın inen damarlarında ise ses kısıklığına bile neden olabilir. İnen aortanın başında bir anevrizma varsa, oradaki ses tellerine giden siniri etkilediği için ses kısıklığına yol açabilir.

KALPTEN ÇIKAN AORT ANEVRİZMASI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Kalpten çıkan aort damar anevrizmalarında tanı sıklıkla rastlantı eseri konur. Hastaya tanı ya başka amaçlı ekokardiyografi çekiminde veya göğüs bilgisayarlı tomografi çekimi neticesinde konur. Beraberinde aort kapak hastalığı varsa hastanın nefes darlığı olur. Ancak başka ek kalp problemi yoksa hastanın genelde şikâyeti olmaz veya sırta vuran müphem bir ağrı tarif edebilir.
En önemli nedenleri arasında yaşlılık ve kontrolsüz hipertansiyon gelir. Genetik doku hastalıkları da diğer önemli nedenler arasındadır.
Bilgisayarlı tomografide ölçülen anevrizma çapı 5.0-5.5 cm'nin üzerine çıktığı zaman ameliyat zamanı gelmiş demektir. Ameliyatta yapılan genişlemiş aort damarının ilgili bölümü kesilerek yerine yapay damar koymaktır.

KÜÇÜK KESİ İLE AORT ANEVRİZMA TAMİRİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Aort anevrizma cerrahisi kliniğimizde 3-4 cm'lik küçük kesiden, göğüs kafesi tam açılmadan yapılmaktadır.  Bu yöntem estetik olarak avantajlı olduğu gibi hastaların çabuk iyileşmesine de katkı sağlar.

KARIN AORT ANEVRİZMALARININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aort anevrizmalarının en sık görüldüğü yer karın bölgesidir. Karın aortu anevrizması kendini karın veya bel ağrısıyla gösterebilir. Ama, çoğu zaman hiç bir belirti vermez. Çoğu zaman, başka bir nedenle yapılan ultrasonda görülüp teşhis edilir. Ya da yapılan bir bilgisayarlı tomografide ortaya çıkar. Bazen de doktorun muayenesi sırasında karında her kalp atımıyla oynayan bir kitle olarak ele gelir. 
 Karın aortunun neden balonlaştığı kesin olarak bilinmese de bazı etkenlerin bu hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırdığı biliniyor. Sigara içenlerde, hele uzun süre içmiş olanlarda daha sık görülüyor. Yaşlılarda, erkeklerde, tansiyon hastalarında, kolesterolü yüksek olanlarda anevrizma daha kolay oluşuyor. 
Aort damarının duvarında oluşup ilerleyen damar sertliği duvarı zayıflatıyor. Yüksek basınçla akan kan, her kalp atımında, damar yavaş yavaş genişler. Damar sertliğine karşı alınacak önlemler aort anevrizması oluşumunu da önler. Yüksek tansiyonun kontrolü, kolesterolün düşürülmesiyle aortun genişlemesi önlenmese de yavaşlatılabilir.

KARIN AORT ANEVRİZMALARININ AMELİYATSIZ (ENDOVASKÜLER) TEDAVİSİ

Karın aort anevrizma çapı 5.0-5.5 cm'nin üzerine çıkarsa müdahale etmek gerekir aksi halde patlama ve ona bağlı ani ölüm riski yüksektir. Karın aort anevrizmalarının sıklıkla tedavisi endovasküler yöntemler dediğimiz kapalı yöntemle yapılır. Bu teknikte kasıktan girilerek balonlaşmanın olduğu yere stent greft diye tabir edilen kapalı bir kafes şeklinde sunni damar konur. Bu şekilde anevrizma yani baloncuğun patlamasının Önüne geçer.

GÖĞÜS AORT ANEVRİZMALARININ AMELİYATSIZ(ENDOVASKÜLER) TEDAVİSİ

Aortanın göğüs kafesi bölümünün çapının 5.5 ve üzerinde olması tedavi gerektirir. Sıklıkla tedavi yöntemi karın aort anevrizmalarında tarif edildiği gibi kapalı yani kasıktan girilerek yapılan endovasküler yöntemdir.​