Guatr Tedavisi
TİROİD HASTALIKLARI ve TEDAVİSİ


Tiroid bezi; boynun ön kısmında bulunan kelebek şeklinde hormon üreten bir bezdir. Tiroid bezi ürettiği hormonlarla vücudun tamamına etki ederek metabolizmayı düzenler. Tiroid hormonlarının normalden fazla salgılandığı klinik tabloya HİPERTİROİDİ, normalden az salgılandığı klinik tabloya HİPOTİROİDİ denir.


Tiroid bezinin büyümesine GUATR denilmektedir. Bu büyüme tek nodül şeklinde olabildiği gibi çok sayıda nodül veya bazen nodül olmadan da yaygın olarak büyüme şeklinde görülebilmektedir.


Nodüllerin araştırılması gereken 3 önemli özelliği vardır:

1) Kanser riski var mı?

Nodüllerde kanser gelişme riski % 10 civarındadır.

2) Hipertirodi / Hipotiroidi durumu var mı?

3) Nefes borusuna baskı yaparak solunum zorluğu yapıyor mu?

 

Guatr tedavisi için ilaç, radyoaktif iyot ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Hastalığa ve hastanın durumuna göre tedavi seçeneği değişebilmektedir.

​Hastanemizde sahip olduğumuz sinir monitörü cihazı ile kliniğimizde yapılan tiroid bezi ameliyatlarında bu risk azalmaktadır.