Fatih Ek Hizmet Binası Misyon/Vizyon
Fatih Ek Hizmet Binası​​​ Misyon/Vizyon
  • Çağdaş bilimin ışığında koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmeti vermek
  • Tarihi misyonumuza uygun şekilde fakir fukara ve garip gurebanın aynı ölçüde ve kalitede sağlık hizmeti almasını sağlamak.

Vizyon
  • Polikliniğimizdeki sağlık hizmetlerinin kalite devamlılığını her daim sağlamak.​​