DOKTORLARIMIZ
Akademik Özgeçmiş
Enfeksiyon Hastalıkları

​Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT DURDU, 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2008 yılında Tıpta Uzmanlık uzmanlık eğitimini Diğer(Kurumlar,Hastaneler Vb.)’nde tamamladı. 2019 yılında Doçent unvanını aldı. DURDU, 2014 yılından beri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi BÜLENT DURDU, 2014 yılından bu yana görevini yürütmektedir.

  • HIV/AIDS
  • Hepatit
  • Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar
  • Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlar
  • Klinik Mikrobiyoloji​