DOKTORLARIMIZ
Akademik Özgeçmiş
Radyoloji

2015 tarihinden bu yana Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı görevini yürütmektedir. 2015 ile 2020 arasında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Dekan Yardımcısı görevini yaptı.