Araştırma Ödülleri

 

ULUSLARARASI ÖDÜLLER

1. The Journal of Laryngology and Otology dergisinin "Basic Science" kategorisinde 2015 Yılı En İyi Araştırma Ödülü

Aksoy F, Dogan R, Yenigun A, Veyseller B, Ozturan O, Ozturk B. Thymoquinone treatment for inner ear acoustic trauma in rats. SCI-Expanded/ J Laryngol Otol. 2014

2. International 1st  Global Otology Research Forum Kongresinde Orta kulak Cerrahisi kategorisinde 2013 Yılı En İyi Araştırma Ödülü

Aksoy F, Dogan R, Ozturan O, Eren SB, Veyseller B, Gedik O. Thermal effects of cold light sources used in otologic surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Oct;272(10):2679-87​

3. Surgical Techniques in ENT, 22-24 Nisan 2011,Kuşadası, En İyi Araştırma Ödülü

Ozturan O, Dogan R, Eren SB, Aksoy F, Veyseller B. Percutaneous adjustable closed

otoplasty for prominent ear deformity. J Craniofac Surg. 2013 Mar;24(2):398-404. 


ULUSAL ÖDÜLLER


  1. 5.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi,4-7 Mayıs 2017, Antalya. Sözel bildiri birincilik ödülü.

Doğan R, Eren SB, Gedik Ö, Yenigün A, Aydın MŞ, Özturan O. Farklı konsantrasyonlarda MESNA uygulamasının iç kulak üzerine etkisi.

 

  1. 5.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi,4-7 Mayıs 2017, Antalya. Video bildiri ikincilik ödülü.

Yıldırım YS, Özturan O, Çalım ÖF, Eren SB, Doğan R. Kemiğe implante işitme cihazının transkutanöz magnet bazlı şeklinin uygulaması.

 

  1. 38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26 Ekim- 30

Ekim  2016. Rinoloji-Allerji/ Fasial Plastik Cerrahi/ Uyku Bozuklukları  dalında. En iyi araştırma birincilik ödülü.     

Şentürk E, Yıldırım YS, Doğan R, Güler EM, Aydın MŞ, Özturan O. Deneysel alerjikrinit hayvan modelinde Siklosporin nazal spreyin etkinliğinin değerlendirilmesi.

 

  1. 37. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015. Rinoloji-Allerji/ Fasial Plastik Cerrahi/ Uyku Bozuklukları dalında. En iyi araştırma üçüncülük ödülü.

Tuğrul S, Doğan R, Eren SB, Şentürk E, Sezen S, Bakan M, Özturan O. İleri evre nazal polipozis nedeniyle FESS yapılan hastalarda oral Klonidin premedikasyonunun cerrahi konfora etkisi: randomize,çift kör, klinik çalışma.

 

  1. 10.Uluslararası KBB ve Baş boyu cerrahi Kongresi, Nisan 2012. En iyi araştırma     

             beşincilik ödülü.

             Ozturan O, Doğan R, Özücer B, Eren SB, Aksoy F. Aurikular kartilaj direncinin dinamometrik değerlendirilmesi.

 

  1. 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2011 Baş boyun dalında en iyi araştırma üçüncülük ödülü.

Doğan R, Meriç A, Kahya V, Yılmaz F, Özturan O. Total larenjektomi sonrasında östaki tüpü fonksiyonunun araştırılması. 

 

  1. 33. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Genel araştırma alanı dalında en iyi araştırma üçüncülük ödülü.

Doğan R, Özturan O, Eren SB, Aksoy F, Yılmaz F. Otoplastide yeni bir teknik olan PACO tekniğinin kartilaj koruyucu teknikle karşılaştırılması.

 

PATENTLER

PATENT SÜRECİ BİTMİŞ OLANLAR

1.  OTOLOJİK KOMPAS (Tescil No: TR 2013 10911B)- Sabri Baki Eren

2.  ALİG​ATÖR RİNO POTEGÜ (Tescil No: TR 2013 0175B)- Sabri Baki Eren

 

PATENT SÜRECİ DEVAM EDENLER

1.   ALLESPO (Allerjik rinit tedavisinde yeni bir nazal sprey formülasyonu) Remzi Doğan, Erol Şentürk, Ebru Altuntaş

2.   NAZOFARENKS STENTİ (Horlama tedavisinde yeni bir ürün)- Alper Yenigün

3.   KONKA LATERALİZASYON ALETİ (Konka patolojilerinin tedavisinde yeni bir cerrahi alet)-Remzi Doğan

4.   KARTİLAJ DOĞRAMA ALETİ (Kartilajı milimetrik boyutlarda doğramayı sağalayan alet)- Remzi Doğan

 

FAYDALI MODEL

1.   MUSLUKLU KULAK ASPİRATÖRÜ (Tescil No:TR 2016 14075Y)  Sabri Baki Eren, Remzi Doğan