​​​ ​

Çocuk Ürolojisi​

​Çocuk ürolojisi, çocukların üriner (böbrekler, idrar torbası ve idrar kanalları) ve genital (iç ve dış üreme organları) sistemlerinin sağlıklı gelişimi ve hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenen cerrahi bilim dalıdır.
Çocuklar erişkinlerin belli bir ölçekte küçültülmüş hali değildir. Bünyeleri belli bir döneme kadar büyüme ve gelişme halindedir. Erişkin yaşlarda izlenmeyen birçok doğumsal bozukluk bu dönemi erişkin yaş grubundan ayırmaktadır. Bu yüzdendir ki hastalıklarına yaklaşım gelişimini tamamlamış erişkinlerden oldukça farklıdır ve bu alanda uzman doktorlar tarafından değerlendirilmelidir.​  
Anabilim Dalı Başkanı    
PROF.DR. HAYRETTİN ÖZTÜRK   

Çocuk Ürolojisi-Ne Tedavi Ediyoruz?

Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar 

 • Böbrek anomalileri, kistleri, tümöreleri
 • Böbrek taş hastalığı 
 • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
 • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
 • Üreter genişlemesi, taşları
 • Ektopik üreter
 • Üreterosel
 • Vezikoüreteral reflü (VUR) (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
 • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
 • Mesane Divertikülleri
 • Urakusun anomalileri
 • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması (Ekstrofia Vesika)
 • Hipospadias- peygamber sünneti [erkek çocuklarda idrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride sonlanması]
 • Epispadias (idrar yolunun penisin üst kısmında açık kalması)
 • Kordi düzeltilmesi (Penis Eğrilikleri)
 • İşeme bozuklukları (Disfonksiyonel boşaltım, Nörojen mesane, Enürezis Noktürna-gece alt ıslatma)
 • İdrar yolu enfeksiyonları,
 • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kordon kisti
 • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostatit gibi enfeksiyonlar
 • Testis torsiyonu
 • Fimozis
 • Kız çocuklarda over (yumurtalık) kistleri, torsiyonu
 • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar
 • Varikosel
 • Willms tümörü
 • Nöroblastom
 • Mesane kanserleri
 • Testis ve over (yumurta) kanserleri​