Ödüller

 


1- Poster  Bildiri  ödülü: Türk Toraks Derneği  16. Yıllık Kongresi,4-7 Nisan 2013 

 ( Çocuk Göğüs hastalıkları Bilim Dalı)

 

2- En iyi Poster ödülü, 3.lük: 11. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi,23-36 Nisan 2016

( Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim dalı)

 

3-  En iyi sözel bildiri ödülü: 1.cilik ; 12. Uluslararası katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi,  23-26 Nisan, 2017

 (Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim dalı)