​​​Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları​

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üniversitemizin açılış yılı olan Ekim 2010 yılında kurulmustur. Anabilim Dalımız bünyesinde  Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi, Çocuk Alerji ve İmmünolojisi, Çocuk Nörolojisi,  Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Genel ve Sosyal Pediyatri), Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk  Endokrinolojisi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Yoğun Bakım, Sağlam çocuk ve Yenidoğan  Bilim dalları bulunmaktadır.

Anabilim Dalı ve yan dal polikliniklerimizde   yıllık ortalama  100 bin  hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.   Çocuk Acil Polikliniğimiz kesintisiz 24 saat çalışmakta  ve yılda 100 binden çok   hastaya hizmet vermektedir.


​​​

Hakkımızda

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üniversitemizin açılış yılı olan Ekim 2010 yılında kurulmustur. Anabilim Dalımız bünyesinde  Çocuk Hematolojisi-Onkolojisi, Çocuk Alerji ve İmmünolojisi, Çocuk Nörolojisi,  Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ( Genel ve Sosyal Pediyatri), Çocuk Kardiyolojisi , Çocuk  Endokrinolojisi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Yoğun Bakım, Sağlam çocuk ve Yenidoğan  Bilim dalları bulunmaktadır.

Anabilim Dalı ve yan dal polikliniklerimizde   yıllık ortalama  100 bin  hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.   Çocuk Acil Polikliniğimiz kesintisiz 24 saat çalışmakta  ve yılda 100 binden çok   hastaya hizmet vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yatan hasta servisimiz 30 yataklı olup  tüm yan dallarımızın kollektif olarak çalıştığı önemli bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir.  Yan dal uzmanı öğretim üyeleri alanları ile ilgili yatan hastaların konsültasyonlarını gerçekleştirmektedir.  Uzmanlık öğrencisi, dönem 4 ve dönem 6 öğrencilerimizin katılımıyla her gün kapsamlı eğitim vizitleri yapılmaktadır. Ayrıca hasta yakınlarına özellikle annelere beslenme, aşılama, çocuk bakımı ile ilgili sosyal pediatrinin çalışma alanına giren konularda da düzenli bilgilendirmeler yapılmakta, engelli çocuklarımızın ebeveynlerine bakım, özel beslenme yöntemleri, trakeostomi bakımı gibi konularda eğitim verilmektedir. 

Çocuk Acil Bilim Dalı

Çocuk Acil Ünitemiz, altyapı ve teknolojik donanımı ile bölgedeki diğer hastanelerden de pek çok kritik hasta çocuğun yönlendirildiği 3. düzey bir acil ünitesi olarak yılda yaklaşık 100.000 hastaya hizmet vermektedir.  Triyaj (önceliklendirme) sistemi uygulanmakta olan ünitede monitörlü gözlem alanında 20 adet, izolasyon alanında 3 adet ve canlandırma alanında 1 adet hasta çocuk bakılabilmekte ve gerekli olan tüm acil tedavi ve girişimler yapılabilmektedir (Hasta başı monitorizasyon, endotrakeal entübasyon, transport ventilatör tedavisi, defibrilasyon/kardiyoversiyon, intraosseöz sıvı ve ilaç uygulamaları gibi).

Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı

Bilim dalımız , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı  bünyesinde 2010 yılında    kurulmuştur.  Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim dalımız çocukluk çağı astımı başta olmak üzere, alerjik rinit (saman nezlesi, alerjik nezle ), Atopik Egzama (alerjik egzama),   Akut ve kronik ürtiker (kurdeşen), Besin alerjileri (inek sütü, yumurta, fıstık, vb), ilaç alerjileri ve gıda katkı maddesi alerjileri  başta olmak üzere tüm çocukluk çağı alerjik hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik eğitim ve hasta hizmeti vermektedir. Solunum fonksiyon testi (nefes testi, spirometri) 5 yaş üstü çocuklara uygulanabilmektedir. Alerjik hastalıkların tanısında sıkça kullanılan alerji (deri-prik) testleri uygun vakalara günübirlik yapılmaktadır.
Bölümde hasta hizmetleri yanısıra yan dal uzmanlık, asistan ve  Tıp Fakültesi öğrenci eğitim faaliyetleri, makale ve seminer saatleri adı altında alerji-immünoloji hastalıkları üzerine en  son gelişmeler takip edilerek  tartışılmaktadır. Ayrıca alerjik hastalıklar konusunda tıbbi kaynaklara  yeni bilgiler kazandırmak amaçlı klinik ve labaratuvar araştırmalar sürdürülmektedir. Bu araştırmalar başta astım, çocukluk çağı egzaması ve besin alerjileri olmak üzere diğer alerjik hastalıkların hücresel düzeyde mekanizmalarını aydınlatmaya yöneliktir. 

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dilim Dalı

Çocuk Enfeksiyon hastalıkları Bilim Dalı paraziter hastalıklar, viral enfeksiyonlar, fungal enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, konjenital enfeksiyonlar, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, immünkompromize hastada enfeksiyonlar, özel durumlarda ortaya çıkan enfeksiyonların tanı ve tedavisinden sorumludur. Bu amaçla uzmanlık öğrencilerine kültür alma teknikleri (kan, boğaz, dışkı, idrar, yara, v.b), BOS değerlendirmesi, kültür sonucunu yorumlama, vücut sıvılarının değerlendirilmesi ve yorumlanması, akciğer grafisi değerlendirilmesi, hasta ve hasta yakınlarına kemoproflaksi pasif immünizasyon gibi konularda klinik yetkinlik kazandırılmaktadır. Aşı takviminde olan aşılar, risk gruplarında aşılama, özel durumlarda aşılama, akılcı ilaç kullanımı, ateşli çocuğa yaklaşım konusunda ders ve seminerler ile öğrenci, hekimlere bilgi aktarımı yapılmaktadır. El hiyjeni ve izolasyon önlemleri sağlık çalışanlarına periyodik olarak anlatılmaktadır. Cerrahi öncesi profilaksi güncel klavuzlar eşliğinde değerlendirilmektedir.
Çalışma programı poliklinik hizmetleri, çocuk servisi, yenidoğan yoğun bakım servis, çocuk yoğun bakım servisinde yatan hastaların viziti ve dosya tartışması, makale saati, olgu tartışması ve seminerler şeklinde eğitim programının sürdürülmesi ve araştırma faaliyetlerinden oluşmaktadır. 
Bilim dalımızda yürütülen “5 yaş altı çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan viral etkenlerin belirlenmesi” konulu proje tamamlanmıştır. “Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde sepsisli olgularda mortaliteyi etkileyen faktörlerin araştırılması” isimli proje halen devam etmektedir. Ventrikülo-peritoneal şant enfeksiyonlarında risk faktörleri; sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda etkenler; perfore apandisitli çocuklarda etkenler ve maliyet; sık hastalanan çocukta serum galektin düzeyi  konulu araştırmalar planlanmıştır. 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

​Mayıs 2011 tarihinden bu yana kanserli veya hematolojik problemli çocuklara hizmet verilmektedir.  Servis kısmında, 7 yatakla (3’ü tekli oda şeklinde) hizmet verilmekte olup, özellikle kemoterapi ve radyoterapi alan ve tedavi komplikasyonu olup yatarak tedavi almak zorunda kalan kanserli çocuklar takip edilmektedir. Bu hastaların günübirlik kemoterapi tedavileri  veya kan ürünü transfüzyonları ayaktan tedavi odamızda gerçekleştirilmektedir.   Kanserli ve hematoloji hastalarımızın poliklinik takipleri de poliklinik hizmeti olarak haftanın 3 günü yapılmaktadır  Hastalarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyonu ve diyet programları  bilim dalımızda gerçekleştirilmektedir.

Bilim dalımızda alanımızla   ilgili akademik çalışmalar da sürmektedir. Beyin tümörlü ve lösemili çocuklarımıza uygulanacak olan video bazlı oyun temelli egzersizin bu çocuklarımızın kas-iskelet ve yağ dokularına etkileriyle beraber onların uyku, genel psikolojik ve hayata bakışlarında yaşanabilecek değişiklikleri görmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Yine bu amaçla hastanemiz palyatif bakım merkezi ile haftada bir toplantı yapılmaktadır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğimiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bünyesinde üniversitemizin açıldığı 2010 yılından itibaren hizmet vermektedir. Kliniğimizde hastalara hizmet veren Prof. Dr. Erkan Çakır ve Uzm. Dr. Hakan Yazan'ın yanında yurt içi ve yurt dışından rotasyonla eğitim almaya gelen uzmanlar gözlemci olarak bulunmaktadırlar. Kliniğimizde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri poliklinik hizmeti, Perşembe günleri ise bronkoskopi hizmeti verilmektedir. Poliklinik hastalarının yanında çok sayıda servis yatan hastası ve konsültasyon hizmeti yürütülmektedir. Kliniğimiz kendi hastanemiz yanında, civar ünivesite ve eğitim araştırma hastanelerinden de çok fazla sayıda sevkli hasta kabul eden bir merkezdir. Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniğinde başlıca aşağıdaki hastalık ve semptomlara yönelik olmak üzere birçok klinik durumdaki hastalara bakılmaktadır; 

 • Düzelmeyen kronik öksürük,
 • Düzelmeyen tekrarlayan hırıltı- hışıltı,
 • Akciğer enfeksiyonları, 
 • Akciğer grafisindeki anormal bulgular,
 • Düzelmeyen kronik balgam, 
 • Nefes almada zorlanma,
 • Tekrarlayan ve dirençli bronşit- bronşiolit,
 • Dirençli astım, 
 • Horlama- uyku bozuklukları ,
 • Doğuştan akciğer problemleri, 
 • Tüberküloz,
 • Hava yoluna yabancı cisim kaçırma,
 • Solunum yetmezlikleri- solunum destek cihazı kullanma durumu,
 • Nefes alma güçlükleri,
 • Kistik Fibrozis,
 • Göğüs duvarı anormallileri,
 • Akciğerin kistik hastalıkları
 • Bilim dalımızda , 
 • Cilt allerji testi, 
 • Solunum fonksiyon testi, 
 • Ter testi,
 • Kandan yapılan bağışıklık testleri yapılmaktadır.  

Çocuk Göğüs hastalıkları Kliniğimiz bünyesinde fleksibl bronkoskopi ünitesi hizmet vermekte olup özellikle tedaviye dirençli ve düzelmeyen solunum problemlerinde ayırıcı tanıda sıklıkla kullanılmakta ve aynı zamanda diğer hastanelerdeki hastaların da tanısının konulmasında oldukça önemli bir görev üstlenmektedir. ​Çocuk Göğüs hastalıkları kliniğimiz bünyesinde çok yakın zamanda uyku laboratuvarı  açılacak olup uyku testi ile başlıca horlama ve uyku apnesi olmak üzere uykuda solunum zorluğu olan hastaların tanısında çok büyük bir boşluğu dolduracaktır

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Polikliniğimizde ve kliniğimizde ; ayda yaklaşık olarak 1200 hastaya hizmet verilmekte olup aşağıdaki işlemler başarıyla yapılmaktadır:

1. Aşağıda belirtilen laboratuvar testleri kullanılarak anne karnından itibaren doğuştan kalp hastalıkları ve sonradan kazanılan romatizmal kapak hastalıları  gibi  kalp rahatsızlıkları izlenmekte ve tedavi edilmektedir. 
 • Fetal Ekokardiyografi: Anne karnındaki bebeğin kalp hastalığını ve ritim bozukluğunu tespit etmek için 16-18. Haftadan başlayıp  – doğuma kadar yapılabilen ekokardiyografik incelemedir.
 • Transtorasik Ekokardiyografi: doğumdan itibaren doğuştan kalp hastalıklarının tespitinde kullanılan ekokardiyografik incelemedir. 
 • Efor Testi : Efor esnasında gelişebilen ritim bozukluklarını, kalp rezervini ve efor kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. 
2. Ayrıca çocukluk çağında ciddi bir sorun olan kalp ritim bozukluklarının izlemi ve tedavisi de yapılmaktadır.
 • Holter EKG: Ritim bozukluklarının tespitinde kullanılan 24 saatlik EKG’dir
3. Kalp kateterizasyonu salonunda; her türlü diyagnostik ve terapötik amaçlı kalp kateterizasyonu işlemi yapılmaktadır. 
 
ASD’nin Cihazla kapatılması,        
VSD’nin  Cihazla kapatılması,         
PDA’nın  Cihazla kapatılması        
Aort stenozu ve Pulmoner stenoza balon uygulaması ,        
Aort Koarktasyonuna balon ve/veya stent uygulaması
       
Yenidoğan döneminde Ağır kalp hastalığı varlığında duktusa stent uygulanması gibi işlemler başarıyla yapılmaktadır


Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2011 yılında kurulmuş olan  Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Nörolojisi  Bilim Dalı'nda,  akademik olarak Tıp öğrencileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık öğrencileri ve  Çocuk Nörolojisi Yan dal Uzmanlık Öğrencilerinin eğitimi alanlarında faaliyet gösterilmektedir.  Bilim Dalının akademik kadrosu 2 Profesör, 2 Yan dal Uzmanlık öğrencisi. 1 Nöropsikoloji Uzmanı ve 3 EEG teknisyeninden oluşmaktadır. Bilim Dalımızdan bir Yan dal Uzmanı mezun olmuştur.    

Ünitemizde beyin, kas ve diğer nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi, preterm bebeklerin gelişimsel nörolojik muayene ve takibi yapılmaktadır.  Epilepsi tanısı amacıyla video EEG çekimi gerçekleştirilmektedir. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'nın yataklı  servisi mevcuttur. Ayaktan hastalarımıza hizmet  sunulan  3 ayrı polikliniğimiz  bulunmaktadır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü ile  işbirliği içinde serebral palsi vakalarında fizik tedavi ve  preterm bebeklerde gelişimsel fizyoterapi desteği verilmektedir. Önemli vakalar Pediyatrik Nöroradyoloji ve Pediyatrik Nörogenetik konseylerinde bilim heyeti tarafından değerlendirilmektedir.

Serebral palsi, epilepsi, nöromotor gerilik, prematüre izlemi,  nörogenetik hastalıklar, ateşli havale, kas hastalıkları, katılma nöbeti, sinir ve deriyi birlikte tutan genetik hastalıklar, beyin enfeksiyonları, omurilik hastalıkları ve çevresel sinir sistemi hastalıkları başlıca ilgi alanlarımızı oluşturmaktadır.  

Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı


Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, kalıtsal metabolik hastalıkların tarama, tanı ve tedavileri ve normal çocuk beslenmesi ile beslenme bozuklukları konularında klinik hizmet vermektedir. Bilim dalımızda ayrıca Yenidoğan Fenilketonüri ve biyotinidaz eksikliği taramasından yönlendirilen hastalara da hizmet verilmektedir.

Bilim dalımız ile ilgili birkaç konu:

Metabolik asidoz: Sık nefes alıp verme ve hasta çocuğun bilincinin giderek bozulduğu bir klinik tablodur. Bazen solunum yolu hastalıkları ile karışabilir. Nefeste alışılmadık koku vardır. Özellikle küçük bebeklerin idrarlarında da pastırma çemenine benzer koku eşlik edebilir. Acil olarak bir çocuk hekiminin değerlendirmesi gerekir.

Fenilketonüri: Tüm hayvansal ve bitkisel proteinli gıdalarda, fenilalanin amino asidi vardır. Fenilalanin'i metabolize etmede görevli enzimin eksikliği sonucu bu hastalık oluşur. Bu bebekler erken tanınıp tedavi edilemezse geri dönüşümsüz zekâ geriliği gelişir. Bu nedenle yeni doğan tarama testi ile (topuktan alınan bir damla kan) tanı konulan bebekler yaşam boyu uygulanacak tedavi ile tamamen sağlıklı olurlar.

Biotinidaz eksikliği: Biotin adlı bir vitamin, bazı enzimlere yardımcıdır. Biotin metabolizmasında aksaklık sonucu çocuklarda metabolik asidoz, deride egzema benzeri lezyonlar, nörolojik belirtiler ( konvülsiyon, işitme bozukluğu gibi ) oluşur. Hiç belirti vermediği yenidoğan döneminde, topuktan alınan bir damla kan ile yapılan tarama testlerinde saptanır. Her gün biotin vitaminin içirilmesi ile tamamen sağlıklı bireyler yetişir.
Bilim dalımızca istenen ve hastanemizde çalışılan metabolik tetkikler:

 • Plazma amino asitleri
 • İdrar amino asitleri
 • BOS amino asitleri
 • BH4 yükleme testi
 • Tandem MS (Ardışık Kitle Spektrometrisi): Amino asit ve açil karnitin taraması
 • Total karnitin düzeyi
 • İdrarda organik asit analizi
 • Peroksizomal profil analizi: Plazma çok uzun zincirli yağ asitleri (VLCFA), pristanik asit, fitanik asit
 • Serüloplazmin düzeyi
 • Bakır (idrar, kanda)
 • Selenyum düzeyi, Vitamin D, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B12, Folik asit, Magnezyum ve Çinko düzeyleri
 • Biotinidaz enzim aktivitesi
 • Amonyak düzeyi, Orotik asit tayini
 • Laktik asit, Pirüvik asit
 • İdrarda mukopolisakkarit analizi
 • Metilmalonik asit
 • Homosistein
 • İdrarda redüktan madde, Şeker kromatografisi, GALT (galaktoz-1-fosfat üridil transferaz) enzim aktivitesi, Galaktoz, Galaktoz-1-fosfat
 • Dışkıda pH, Redüktan madde tayini, Steatokrit, Şeker kromotografisi
 • Kranial MR
 • Kranial MR spektroskopisi
 • Moleküler genetik inceleme
Tanı, Tedavi ve izlemi yapılan hastalıklar
 • Fenilketonüri
 • Tirozinemi Tip I, II, III
 • Alkaptonüri
 • Akça ağacı şurubu idrar hastalığı (MSUD)
 • Nonketotik hiperglisinemi
 • Hiperlizinemi, Serin eksikliği
 • Homosistinuri, Hipermetioninemi
 • Üre siklusu enzim defektleri: Sitrülinemi, Arginosuksinik asidemi, Argininemi, Gyrate atrofi, Hiperamonemi-hiperornitinemi-homositrüllinüri sendromu
 • Sistinüri, Prolinemi, Lizinürik protein intoleransı
 • Yağ asidi oksidasyon bozuklukları: MCAD (orta zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği), SCAD (kısa zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği), LCAD (uzun zincirli 3 hidroksiaçil CoA dehidrogenaz eksikliği), VLCAD (çok uzun zincirli açil CoA dehidrogenaz eksikliği)
 • Organik asidemiler: Metilmalonik asidemi, Propiyonik asidemi, İzovalerik asidemi, Glutarik asidemi tip I ve II, 3-hidroksi-3-metil glutaril CoA liyaz eksikliği, 3-metil krotonil CoA karboksilaz eksikliği, -ketotiolaz eksikliği, 2-Hidroksiglutarik asidüri, 5-oksoprolinaz eksikliği, Canavan hastalığı, Mevalonik asidüri, Multipl karboksilaz eksikliği, Multipl açil CoA dehidrogenaz bozuklukları, Süksinik dehidrogenaz eksikliği, D-gliserik asidüri, 3-OH-3-Metilglutaril CoA liyaz eksikliği, 2-oksoadipik asidüri, Dihydrolipoilldehidrogenaz eksikliği, 4-OH Bütirik asidüri
 • Zellweger hastalığı, X'e bağlı genetik geçiş gösteren adrenolökodistrofi, Refsum hastalığı, Rizomelik kondrodistrofi punktata
 • Mitokondrial hastalıklar
 
Randevu Bilgileri
 • Metabolizma Polikliniği randevu ile çalışır.
 • Randevusu olmayan, ancak acil durumu olan hastaların "Çocuk Acil Servis'e" başvurması gerekir.
 • Muayene dışı her türlü işlem için (sonuç gösterme, heyet işlemleri, reçete yazdırma, danışma, vb ) randevu alınması gerekir.
 • Yenidoğan Tarama Testi sonucu ile ilk kez hastanemize gelen hastalar, her gün 08.00 – 17.00 saatleri arası başvurabilir, daha sonraki gelişleri için randevu sistemi uygulanır.

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı


Endokrinoloji hormonlar ile ilgilenen bilim dalıdır. Çocuk endokrinolojisi ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde ki endokrinolojik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.
Çocuk endokrinolojisinin ilgilendiği endokrin sorunlar:
 • Boy kısalıkları,
 • Erken ergenlik,
 • Gecikmiş ergenlik
 • Şeker hastalığı (Diyabet)
 • Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü)
 • Şişmanlık (Obezite)
 • Guatr ve tiroid bezi hastalıkları (hipotiroidi-hipertiroidi)
 • Cinsel gelişim bozuklukları
 • Penis sorunları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları
 • Adet düzensizlikleri
 • Aşırı tüylenme
 • Hipofiz bezi hastalıkları
 • Turner sendromu
 • D Vitamini ile ilgili hastalıklar
 • Kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili bozukluklar
 • Başta raşitizm olmak üzere değişik kemik hastalıkları
Çocuk Endokrinolojisi kliniğimizde halen iki öğretim üyesi, bir yan dal asistanı, bir diyabet hemşiresi ve diyetisyen hasta hizmeti, lisans ve lisans ve lisans sonrası eğitim ve bilimsel araştırmalarda görev almaktadır.

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı


Çocuk yoğun bakım birimimiz 10 adet üçüncü basamak, 5 ikinci basamak yoğun bakım yataklı; tam donanımlı bir üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. Yıllık 400-600  dahili ve cerrahi sorunları olan hizmet vermiştir. 2017 itibariyle ölüm hızı ve hastane enfeksiyon oranları %4,6 ve %3.8’dir. Ünitemizde devamlı böbrek yetmezliği (CRRT) ve harici solunum desteği (ECMO) tedavileri yapılmaktadır.2016 2017 tarihleri arasında çeşitli nedenlerden dolayı uygulanan 7 vakalık ECMO serimizde  hayatta kalım oranımız %57’dir. 

2018 itibariyle hedefimiz yatak sayımızı 15’e çıkarılması ve  çocuk yoğun bakım yan dal eğitimlerine başlanmasıdır.

Yenidoğan Bilim Dalı


Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji BD, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ)  yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunan 3.basamak bir yoğun bakım ünitesidir. Bu hizmet 365 gün 24 saat aralıksız olarak sunulur. Bilim Dalı tarafından tıp fakültesi öğrencilerine, hemşirelik, anestezi ve beslenme ve diyetetik yüksekokulu öğrencilerine mezuniyet öncesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerine ise mezuniyet sonrası eğitim verilmektedir. 
Yenidoğan yoğun bakım ünitesine hastanemizde doğan bebekler,  çocuk polikliniğine, çocuk acile başvuran ve diğer hastanelerden sevk edilen bebekler kabul edilmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi 20 yataklı olup (Düzey 3, düzey 2 ve düzey 1 yoğun bakım)  aile ve hasta merkezli bakım uygulamaktadır. Bölüm anne ve baba dışında ziyaretçilere ve bölümde hasta bakım hizmeti sunan personel dışında diğer hastane personeline kapalıdır. Bilim dalımız tarafından doğum sonrası Kadın Doğum servisinde anne yanında izlenen bebeklerin de günlük muayene ve takipleri yapılmaktadır.

 Sıklıkla tedavi edilen hastalıklar:
 • Prematürite
 • Respiratuar distress sendromu
 • Yenidoğanın geçici takipnesi
 • Neonatal sepsis
 • Hiperbilirübinemi
 • Neonatal konvulsiyon
 • Intrakranial kanama
 • Nekrotizan enterokolit
 • Hipoksik iskemik ensefalopati
 • Neonatal hipoglisemi
 • Prematüre apnesi
 • Konjenital kalp hastalıkları
 • Preop-postop cerrahi hastalıklar
 • Persistan pulmoner hipertansiyon
 
Yapılan tıbbi hizmetler ve tanısal işlemler
   
Neonatoloji Ünitesi'nde yenidoğan hastalıklarının tanı ve tedavisinde ilaç tedavileri yanında birçok girişimsel işlemler ve tedaviler de yapılmaktadır. Bunların en önemlileri yenidoğan sarılığının tedavisinde yapılan fototerapi ve kan değişimi, solunum problemi olan bebeklerde  mekanik solunum cihazlarının kullanılması, surfaktan uygulaması, renal replasman tedavisi, total vücut soğutma uygulaması,  aEEG monitorizasyonu, kanguru bakımı, prematüre bebeklerin beyin ultrasonografilerinin ve göz muayenelerinin "hasta başında" yapılması olarak sayılabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde prematüre bebeklerin ROP tanı ve tedavisi (enjeksiyon-lazer)  her hafta salı günü Göz hastalıkları A.D dan bir öğretim üyesi tarafından ünite içinde yapılmaktadır. Ünitemizde hastalar diğer bilim dalları ile birlikte multidisipliner şekilde takip ve tedavi edilmektedirler.
Yenidoğanlarda özellikle de prematüre bebeklerde bağışıklık sistemi erişkinlerden daha zayıftır. Bu da bebeklerde enfeksiyona yatkınlığı artırır. Üniteye giriş-çıkışların kontrol altında tutulması, hemşire hasta oranlarında standartlara uyulması, izolasyon önlemlerinin sıkı bir şekilde yapılması, el yıkama ve disposable malzeme kullanımına tüm çalışanların hassasiyet göstermesi, enfeksiyon kontrol komitesi ile sıkı işbirliği içinde surveyans çalışmalarının yapılması sayesinde ünite enfeksiyon oranlarımız oldukça düşüktür.