Oturum Aç

 Misyon/Vizyon

  Misyon 

-Modern bilimin ışığında koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici sağlık hizmeti vermek.

-Bilimsel yönden donanımlı, etik değerlere bağlı asistan ve tıp öğrencileri ​yetiştirmek.

-Sağlık biliminin gelişimine katkıda bulunan öncü bir kuruluş olmak.

-Alanında öncülük eden ulusal ve uluslar​arası sağlık kuruluşları ile iş birliği içinde hareket etmek. 

-Tarihi misyonumuza uygun şekilde fakir fukara ve garip gurebanın  aynı ölçüde ve kalitede sağlık hizmeti almasını sağlamak.


  Vizyon

-Öncelikle ülkemizde ve diğer gelişmiş ülkelerde tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin tamamında başarılı faaliyetleri ile tanınan ve yüksek bilinirliği ile ön sıralarda tercih edilen bir hastane olmaktır.

-​Faaliyetleri ile öncü ve ilklere imza atan ve sağlıkta örnek teşkil edecek bir hastane olmaktır.