Oturum Aç

DOKTOR PROFİL

Uzm.Dr. Naim MEMMİ

Doktor

Görev Aldığı Lokasyonlar

​Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler

Genel Cerrahi Anabilim Dalı​

Doğum Yeri, Tarihi

1956

Bildiği Yabancı Diller

İletişim

nmemmi@bezmialem.edu.tr

RANDEVU AL

 

​Öğrenim Durumu:

1980 Erzurum Atatürk Ün.Tıp Fakültesi

1981-1985 Şişli Etfal Hastanesi Genel Cerrahi İhtisası

1985-1986 G.A.T.A Yedeksubaylık hizmeti

1986-1994 Çorum İskilip Devlet Hastanesi

1994-2010 Vakıf Guraba Hast ‘.Cerrahi Kl.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

7.5-1. Erözgen F, Akaydın M, Ersoy YE, Çelik AŞ, Çelebi F, Memmi N, Kaplan R, Birol S. BIRADS 3 Patolojilere Yaklaşım Ne Olmalı?(Poster) X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, İzmir. 

7.5-2. Erözgen F, Akaydın M, Memmi N, Çelik AŞ, Ersoy YE, Güzey D, Çelebi F, Kaplan R, Birol S. 35 Yaş Altı Meme Karsinomlarımızın Özellikleri (Poster). X.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2009, İzmir. 

7.5-3. Akaydın M, Erözgen F, Çelebi F, Çelik A, Kaplan R, Ersoy YE, Memmi N. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Oluşan Safra Fistülünün ERCP ile Tedavisinde Oluşan Nadir Bir Komplikasyon: Tansiyon Pnömotoraks (Poster). 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31 Ekim 2009, Antalya (Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2009;16(3):200. 

7.5-4. Erözgen F, Şimşek Çelik A, Akaydın M, Ersoy Y, Memmi N, Çelebi F, Güzey D, Kızılkaya M, Kaplan R. Re-Laparotomiler Sonrasında Open-Abdomen, Mortalite, Morbidite (S83). 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara. 8.

İdari görevler: Başhekim muavinliği