Oturum Aç

DOKTOR PROFİL

Prof.Dr. Şahbettin SELEK

Doktor

Görev Aldığı Lokasyonlar

Bezmialem Vakıf Üniv​ersitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Görev Aldığı Tıbbi Birimler

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doğum Yeri, Tarihi

Bildiği Yabancı Diller

İletişim

sselek@bezmialem.edu.tr

RANDEVU AL

 

 

​​​Derece  ​Yer ​Yıl
​Lisans​ ​Cumhuriyet Üniversitesi ​1997​
​Tıpta Uzmanlık ​Harran Üniversitesi ​2006


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Anjiyografi ile Koroner Arter Hastalığı Teşhisi Konulan Hastalarda Yüksek Dansitelli Lipoproteinin Enzimleri Olan Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerinin ve Lipid Oksitlenebilirliğinin Araştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özcan EREL 

Akademik Unvanlar:  
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2009 
Doçentlik Tarihi : 27.06.2012 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
 
Yüksek Lisans Tezleri 

a) Şizofren hastalarında paraoksanaz enzim aktivitesinin araştırılması (Mehmet TAŞ) b) İmmün Trombositopenik Purpuralı  (ITP) Hastalarda Serum Il-17 ve Mononükleer hücre DNA Hasarının araştırılması (İsmail DUSAK) c) PON-1 enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu (Halil BADEM) 

Doktora Tezleri 


1. Psöriatik artrit hastalarında IL-17A sitokininin, M30, M65 parametrelerinin ve  miRNA 146a, miRNA 21 ekspresyon düzeylerinin araştırılması (Sıdıka KESGİN)